Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Activiteiten 2020

Activiteitenoverzicht 2020.

Konings/prijs-wedstrijden schema 2020;

18 april 2020; : Locatie; Oude Maasje\Schapers (Hermenzeil)
02 mei 2020; : Locatie; Westkil, Middellandweg,Werkendam
06 juni 2020: : Locatie; De Donge, Wilhelminalaan 's Gravenmoer
20 juni 2020; : Locatie; Kromme/Platte Haven, Sprang Capelle)
04 juli 2020; : Locatie; Peursumse Vliet, Hoefweg Oost
05 september 2020; : Locatie; Kromme/Platte Haven, Sprang Capelle)
26 september 2020; : Locatie; De Donge, Wilhelminalaan 's Gravenmoer
10 oktober 2020; : Locatie; Oude Maasje\Schapers (Hermenzeil)
Inschrijven voor deze wedstrijden en trekking plaats-nummers van 07.00 uur tot 07.30 uur in café Loons Kwartier te Loon op Zand, van waaruit om 07.30 uur gezamenlijk naar het wedstrijdwater wordt gereden.
Inleg voor de competitiewedstrijden € 2,50 per wedstrijd.


Overige wedstrijden;

23 mei 2020; Verrassings/Kermis-wedstrijd: Locatie; Deze wordt uiteraard pas op 23 mei 2020 bekend gemaakt.
4 april 2020; Vrije wedstrijd: Locatie; Vijver Amerikastraat, Kaatsheuvel.

Samenkomst en inschrijven voor deze wedstrijden op Oranjeplein te Loon op Zand.Trekking plaats-nummers van 07.00 uur tot 07.30 uur. Waarna gezamenlijk naar het wedstrijdwater wordt gereden.
Voor de vrije en verrassingswedstrijd bedraagt de inleg € 5,- per wedstrijd.

Bootvissen in de De Biesbosch:
22 augustus 2020 , vanuit Jachthaven Vissershang te Hank
Samenkomst Oranjeplein te Loon op Zand, om 08.00 uur.
Opgave voor 1 mei 2020.
Kosten huur bootjes worden onderling betaald. Dus in verband met reservering, is inschrijven meebetalen.

Feestavond 2020:
14 november 2020 in Café Het Loons Kwartier, waar tevens de prijsuitreiking van het Konings- en Prijsvissen zal plaatsvinden.

Jaarvergadering 2020;
Vrijdagavond 11 december 2020 in Café Het Loons Kwartier. Aanvang 19.30 uur.

Wedstrijden Federatie Dongestroom 2020;
Deze wedstrijden worden gehouden op 11 april 2020 en 12 september 2020.
Op 30mei 2020 vindt de jeugdwedstrijd plaats.
Nadere informatie te verkrijgen bij de voorzitter.
Opgave voor de wedstrijd van 11 april 2020 voor woensdag 1 april 2020, bij onze voorzitter.
Opgave voor de wedstrijd van 12 september 2020 voor woensdag3 september 2020 bij onze voorzitter.
Voor informatie hierover kunt u terecht bij de voorzitter.

Adreswijzigingen gelieve schriftelijk of via e-mail door te geven aan het secretariaat, of via mijnsportvisserij.nl.
Beëindiging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk, ten minste 4 weken voor het verstrijken van het lopend verenigingsjaar, bij het secretariaat bekend te worden gemaakt.
In verband met het aanmaken van de vispas, heeft opzegging voor 1 oktober de voorkeur.

Het bestuur wenst u een goede vangst en een spannende competitie.


WEDSTRIJDREGLEMENT VERENIGINGSWEDSTRIJDEN

1a. KONINGSVISSEN:
1 Gaat om het hoogste aantal gevangen vissen na alle competitiewedstrijden.
2 Bij het koningschap behoort tevens de wisselbeker.
3 Bij een gelijk totaal aantal vissen in de eindklassering geeft het onderling resultaat van de laatste wedstrijd, waaraan beide hebben deelgenomen, de eindklassering aan, mocht dit ook gelijk zijn, dan de voorlaatste wedstrijd etc.
4 Bij blijvend gelijk aantal zal loting beslissen.

1b. PRIJSVISSEN:
1 De visser met het hoogste totale gewicht krijgt het aantal punten van het aantal deelnemers aan die wedstrijd.
2 De tweede krijgt 1 punt minder, etc. Bij minder dan 20 deelnemers aan een wedstrijd krijgt, degene die het grootste gewicht heeft gevangen 20 punten, de tweede 19 punten, etc.
3 Als er 2 vissers in één wedstrijd eindigen met een gelijk gewicht dan krijgen zij beiden het aantal punten dat voor die plaats staat. De eerstvolgende krijgt dan 2 punten minder, etc.
4 Winnaar van het prijsvissen wordt degene die na de competitiewedstrijden de meeste punten heeft. Bij gelijk aantal punten in de eindklassering geeft het onderling puntenresultaat van de laatste wedstrijd, waaraan beide hebben deelgenomen, de eindklassering aan. Mocht dit ook gelijk zijn dan de voorlaatste wedstrijd, waaraan beide hebben deelgenomen, en zo verder.
5 Bij blijvend gelijk aantal zal loting beslissen.

2. WEGEN EN TELLEN:
1 Op het einde van de wedstrijd zullen de deelnemers op de kop- en staartpositie de resultaten wegen, tellen en op het deelnameformulier noteren. Geassisteerd door de visser.
2 Het bestuur verwerkt vervolgens het uitslagenformulier.

3.WEDSTRIJDDUUR;
1 Er wordt 2,50 uur gevist: 1,50 uur vissen / pauze / 1 uur vissen.
2 In de pauze mag niet worden gevoerd.

4. BEWAREN:
1 Alle met de hengel gevangen vis telt.
Behalve die vissoorten waarvoor op dat moment de gesloten periode geldt. Een gesloten tijd betekent dat je de betreffende vissoort in die periode direct in hetzelfde water moet terugzetten en in die periode ook niet in bezit mag hebben. Een gesloten tijd is dus niet een verbod om op die soort te vissen. Een gesloten tijd is er om de betreffende vissoort te beschermen
2 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen leefnet of emmer.
3 De gevangen vis, behalve snoek, dient in een leefnet van tenminste 2,5 meter lengte - geheel gestrekt in het water - bewaard worden tijdens de wedstrijd.
4 Snoek wordt direct gewogen en geteld door tenminste een bestuurslid. Deze snoek wordt buiten het wedstrijdparcours weer in het water gezet.
5 Daarnaast zijn alle wettelijke bepalingen van kracht, zoals vastgelegd in het reglement voor de binnenvisserij en/of de visserijwet

5. AAS EN VOER:
1 Het gebruik van niet natuurlijke aas- en voersoorten, in welke vorm dan ook, is verboden. Vers de vase, vis of een stukje vis aan de haak is eveneens verboden.
2 Daarnaast zijn alle wettelijke bepalingen van kracht, zoals vastgelegd in het reglement voor de binnenvisserij en/of de visserijwet.

6.MARE:
1 Er wordt gevist met 1 vaste hengel zonder werpinrichting, met 1 haak en met een maximale hengellengte van 9,50 meter. De hengellengte tijdens de jeugdwedstrijden is maximaal 7,5 meter. In alle gevallen moet de dobber de daaronder bevestigde lijn(en) en de belasting kunnen dragen.
2 Men mag ten hoogste èèn reserve hengel of topstuk klaar hebben liggen.
3 (Bij een vrije- en verrassing/kermiswedstrijd vervallen de in het lid 1 en 2 genoemde bepalingen, maar gelet op de plaatselijke vergunning is het niet toegestaan met meer dan èèn hengel gelijk tijdig te vissen.

7. LOTING EN PLAATSEN:
1 Voor vertrek wordt op verzamellocatie nummers getrokken.
2 De nummers worden uitgezet van links naar rechts, beginnend bij nummer 1.


8. ALGEMEEN:
1 Men dient het milieu te respecteren en de visplaats schoon achter te laten. Indien hieraan door de deelnemer niet wordt voldaan volgt diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd.
2 Tenzij anders vermeldt zijn de wedstrijden alleen toegankelijk voor de eigen leden.
3 Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.Noch het bestuur, noch andere medewerkers van de (verenigings)wedstrijden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor aangerichte schade, handelingen en/of nalatigheden van de vissers, voor, tijdens of na de wedstrijden.

Loon op Zand, 4 maart 2020
Bestuur
HSV De Vrolijke Vissers Loon op Zand.
VISSEN?????? ALTIJD DE VISPAS MEE!!!
De (kleine) vispas is alleen geldig als u deze kunt tonen samen met de visplanner-app op uw smartphone of met de geldige (Kleine lijst van viswateren.) Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren