Privacy-verklaring

PRIVACYVERKLARING VAN:

HENGELSPORTVERENIGING DE VROLIJKE VISSERS, Loon op Zand.

Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand   is gevestigd te Loon op Zand en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271460. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand aangesloten landelijke specialistenorganisatie;
b  en product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b. geboorte datum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.het lidmaatschapsnummer van de hengelsportvereniging;
j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de vereniging, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.

1.3 Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand kan deze gegevens gebruiken om:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand via e-mail
devrolijkevissersloz@gmail.com

voor

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
•verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op |Zand verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, Loon op Zand daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Loon op Zand, mei 2018