Lidmaatschap en contributie.

Het verenigingsjaar loop van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie is verschuldigd per vooruitbetaling en wordt automatisch door de vereniging geïncasseerd.
Het opzegtermijn is 4 weken. Wij vragen u echter, in verband met de aanmaak van de vispassen, om voor 1 oktober uw opzegging kenbaar te  maken.

Het lidmaatschap en vispas is aan te vragen via www.vispas.nl  (of via ons mailadres of telefonisch bij een van de bestuursleden).

De contributie 2018 bedraagt voor een senior lid (vanaf 15 jaar)  € 34,- en bestaat uit;  € 13,- verenigingsbijdrage, €7,- federatieve afdracht en €14,- landelijke afdracht.
Vanaf 2019 wordt de landelijke afdracht met € 1,- verhoogd, zodat het totaal bedrag uitkomt op € 35,-.
In 2020 wordt  de federatieve afdracht ook met € 1,- verhoogd, zodat dan het totaal bedrag op € 36,- uitkomt. 
Men ontvangt de Vispas. 
Met deze Vispas kan men in alle wateren van de landelijke lijst viswateren vissen en is tevens het lidmaatschap bewijs.

Voor een jeugdlid (leeftijd tot en met 14 jaar)is de jaarlijkse contributie  € 14,- en bestraat uit ; € 7,- verenigingsbijdrage,  €2,50 federatieve afdracht en €4,50 landelijke afdracht.
Men ontvangt dan de Jeugd vispas. 
Deze vispas is tevens het bewijs van lidmaatschap . Ook met deze Vispas mag men in alle wateren van de landelijke lijst vissen.

Alle bepalingen over het gebruik van deze vispassen zijn te lezen op de website van Sportvisserijbelangen Nederland. 
De landelijke lijst van viswateren is te bekijken op " www.visplanner.nl