Lidmaatschap en contributie.

Lidmaatschap is voor het lopende kalenderjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december en wordt tot wederopzegging stilzwijgend verlengd met een periode 1 jaar. Opzeggen dien je te doen voor 1 oktober van het lopende jaar, door een mail naar het secretariaat te sturen of via mijnsportvisserij.nl


Het lidmaatschap en vispas is aan te vragen via vispas .nl of bij een van de bestuursleden.

De contributie voor 2024 bedraagt voor een senior lid (14 jaar en ouder)  € 37,- en bestaat uit;  € 14,- verenigingscontributie, € 8,- federatieve afdracht en € 15,- landelijke afdracht.
Men ontvangt de Vispas en via de vereniging de vergunning van *Federatie De Dongestroom.
Met deze Vispas kan men in alle wateren van de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren en de viswateren van *Federatie De Dongestroom, vissen. De Vispas is tevens het lidmaatschapsbewijs van onze vereniging.

Voor een jeugdlid (leeftijd tot en met 13 jaar) is de contributie voor 2024 € 15,- en bestaat uit; € 8,- verenigingscontributie, €2,50 federatieve afdracht en €4,50 landelijke afdracht.
Men ontvangt dan de Jeugdvispas en via de vereniging de vergunning van *Federatie De Dongestroom.
Deze vispas is tevens het bewijs van lidmaatschap. Ook met deze Vispas mag men in alle wateren van de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren en de viswateren van *Federatie De Dongestroom vissen.
De Jeugdvispas is tevens het lidmaatschapsbewijs van onze vereniging.


Alle bepalingen over het gebruik van deze vispassen zijn te lezen op de website van Sportvisserij Nederland. 
De gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren is te bekijken op " www.visplanner.nl 

Met een toestemming (verkrijgbaar op Vispas.nl) kun je jouw Vispas uitbreiden met nachtvissen of het vissen met drie hengels. Kijk op Visplanner.nl voor de mogelijkheden. Heb je nog geen Vispas? Bestel die dan eerst.


Tijdens het vissen dient u altijd uw vispas, de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren 2020 of een werkende app van de Visplanner op uw smartphone en/of de *Federatie Dongestroom vergunning te kunnen tonen.

* Aan ons lidmaatschap is voor onze leden gratis de vergunning van Federatie Dongestroom
verbonden.
.