Lidmaatschap en contributie.

Het verenigingsjaar loop van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie* is verschuldigd per vooruitbetaling en wordt automatisch door Sportvisserij Nederland (vanaf contributie 2020) geïncasseerd.
De opzegtermijn is 4 weken. Wij vragen u echter, in verband met de aanmaak van de vispassen, om voor 1 oktober uw opzegging kenbaar te  maken.

Het lidmaatschap en vispas is aan te vragen via vispas .nl of bij een van de bestuursleden.

De contributie 2021* bedraagt voor een senior lid (vanaf 14 jaar)  € 37,- en bestaat uit;  € 14,- verenigingscontributie, € 8,- federatieve afdracht en € 15,- landelijke afdracht.
Men ontvangt de Vispas. 
Met deze Vispas kan men in alle wateren van de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren en de viswateren van de Federatie Dongestroom, vissen en is tevens het lidmaatschapsbewijs.

Voor een jeugdlid (leeftijd tot en met 13 jaar) is de jaarlijkse contributie* € 15,- en bestaat uit; € 8,- verenigingscontributie, €2,50 federatieve afdracht en €4,50 landelijke afdracht.
Men ontvangt dan de Jeugd vispas. 
Deze vispas is tevens het bewijs van lidmaatschap. Ook met deze Vispas mag men in alle wateren van de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren en de viswateren van de Federatie Dongestroom vissen.

Alle bepalingen over het gebruik van deze vispassen zijn te lezen op de website van Sportvisserij Nederland. 
De gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren is te bekijken op " www.visplanner.nl 

Met een toestemming (verkrijgbaar op Vispas.nl) kun je jouw VISpas uitbreiden met nachtvissen of het vissen met drie hengels. Kijk op VISplanner.nl voor de mogelijkheden. Heb je nog geen VISpas? Bestel die dan eerst.


Tijdens het vissen dient u altijd uw vispas, de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren 2020 of een werkende app van de Visplanner op uw smartphone en/of de Federatie Dongestroom vergunning te kunnen tonen.

* Aan het Lidmaatschap is gratis voor onze leden verbonden de vergunning van Federatie Dongestroom .