wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT VERENIGINGSWEDSTRIJDEN 
H.S.V. DE VROLIJKE VISSERS LOON OP ZAND.

1a. KONINGSVISSEN:
 • Per wedstrijd worden de stuks geteld. De visser met het hoogste aantal krijgt 20 punten of meer naar gelang het aantal deelnemers. De eerstvolgende 1 minder enz. Bij gelijke aantallen krijgt met gelijke punten.
 • De eerstvolgende krijgt dan echter 2 punten minder.
 • Koningsvissen gaat dus niet alleen om stuks maar gaat om het hoogste aantal behaalde punten na alle competitiewedstrijden.
 • Bij het koningschap behoort tevens de wisselbeker.
 • Bij een gelijk puntentotaal in de eindklassering geeft het onderlinge resultaat van de laatste wedstrijd, waaraan beide hebben deelgenomen, de eindklassering aan mocht dit ook gelijk zijn, dan de voorlaatste wedstrijd etc.
 • Bij blijvend gelijk aantal zal loting beslissen.
1b. PRIJSVISSEN:
 • Per wedstrijd wordt gewogen. De visser met het hoogste totale gewicht krijgt 20 ptn of meer naar gelang het aantal deelnemers. De eerstvolgende 1 punt minder enz.
 • Bij gelijk gewicht krijgt men gelijk aantal punten. De eerstvolgende krijgt dan echter 2 punten minder.
 • Winnaar van het prijsvissen wordt degene die na de competitiewedstrijden het hoogste aantal punten bij elkaar gevangen heeft.
 • Bij gelijk aantal punten in de eindklassering geeft het onderlinge resultaat van de laatste wedstrijd, waaraan beide hebben deelgenomen, de eindklassering aan. Mocht dit ook gelijk zijn dan de voorlaatste wedstrijd, waaraan beide hebben deelgenomen, en zo verder.
 • Bij blijvend gelijk aantal zal loting beslissen.

2. Tellen en Wegen:
 • Op het einde van de wedstrijd zullen de deelnemers op de kop- en staartpositie, samen met een bestuurslid de resultaten tellen en wegen, geassisteerd door de visser.
 • 1 van de 3 noteert de aantallen en het gewicht op het uitslagenformulier.

3. Wedstrijdduur:
 • Er wordt 2,50 uur gevist: 1,50 uur vissen / pauze / 1 uur vissen.
 • In de pauze mag niet worden gevoerd.

4. Bewaren:
 • Alle met de hengel gevangen vis telt, behalve die vissoorten waarvoor op dat moment de gesloten periode geldt.
 • Een gesloten tijd betekent dat je de betreffende vissoort in die periode direct in hetzelfde water moet terugzetten en in die periode ook niet in bezit mag hebben. Een gesloten tijd is er om de betreffende vissoort te beschermen.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen leefnet of emmer.
 • De gevangen vis, behalve snoek, dient in een leefnet van tenminste 2,5 meter lengte - geheel gestrekt in het water - bewaard te worden tijdens de wedstrijd.
 • Snoek wordt direct gewogen en geteld door tenminste een bestuurslid. Deze snoek wordt buiten het wedstrijdparcours weer in het water gezet.
 • Daarnaast zijn alle wettelijke bepalingen van kracht, zoals vastgelegd in het reglement voor de binnenvisserij en/of de visserijwet

5. Aas en voer:
 • Het gebruik van niet natuurlijke aas- en voersoorten, in welke vorm dan ook, is verboden. Vers de vase, vis of een stukje vis aan de haak is eveneens verboden.
 • Daarnaast zijn alle wettelijke bepalingen van kracht, zoals vastgelegd in het reglement voor de binnenvisserij en/of de visserijwet.

6. Materieel:
 • Er wordt gevist met 1 vaste hengel zonder werpinrichting, met 1 haak.
 • De hengellengte tijdens eventuele jeugdwedstrijden is maximaal 7,5 meter.
 • In alle gevallen moet de dobber de daaronder bevestigde lijn en de belasting kunnen dragen.
 • Men mag ten hoogste één reserve hengel of topstuk klaar hebben liggen.
 • (Bij een vrije- en verrassing/kermiswedstrijd vervallen de in het lid 1 en 2 genoemde bepalingen, maar gelet op de plaatselijke vergunning is het niet toegestaan met meer dan één hengel gelijktijdig te vissen.

7. Loten en plaatsen:
 • Voor vertrek wordt op verzamellocatie nummers getrokken.
 • De nummers worden uitgezet van links naar rechts, beginnend bij nummer 1.


8. Algemeen:
 • Men dient het milieu te respecteren en de visplaats schoon achter te laten. U dient uw afval dus mee te nemen. Indien hieraan door de deelnemer niet wordt voldaan volgt diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd.
 • Tenzij anders vermeldt zijn de wedstrijden alleen toegankelijk voor de eigen leden.
 • Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.


Het bestuur,van de vereniging, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aangerichte schade, door handelingen en/of nalatigheden van de vissers, voor, tijdens of na de wedstrijden.