wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT VERENIGINGSWEDSTRIJDEN 
H.S.V. DE VROLIJKE VISSERS LOON OP ZAND.

1a. KONINGSVISSEN:
1 Gaat om het totaal gevangen gewicht van de gevangen vis over alle competitiewedstrijden.
2 Bij het koningschap behoort tevens de wisselbeker.
3 Bij een gelijk totaal gewicht in de eindklassering geeft het onderling resultaat van de laatste wedstrijd, waaraan beide hebben deelgenomen, de eindklassering aan, mocht dit ook gelijk zijn, dan de voorlaatste wedstrijd etc.
4 Bij blijvend gelijk gewicht zal loting beslissen.

1b. PRIJSVISSEN:
1 De visser met het hoogste totale gewicht krijgt het aantal punten van het aantal deelnemers aan die wedstrijd.
2 De tweede krijgt 1 punt minder, etc. Bij minder dan 20 deelnemers aan een wedstrijd krijgt, degene die het grootste gewicht heeft gevangen 20 punten, de tweede 19 punten, etc.
3 Als er 2 vissers in één wedstrijd eindigen met een gelijk gewicht dan krijgen zij beiden het aantal punten dat voor die plaats staat. De eerstvolgende krijgt dan 2 punten minder, etc.
4 Winnaar van het prijsvissen wordt degene die na de competitiewedstrijden de meeste punten heeft. Bij gelijk aantal punten in de eindklassering geeft het onderling puntenresultaat van de laatste wedstrijd, waaraan beide hebben deelgenomen, de eindklassering aan. Mocht dit ook gelijk zijn dan de voorlaatste wedstrijd, waaraan beide hebben deelgenomen, en zo verder.
5 Bij blijvend gelijk aantal zal loting beslissen.

2. WEGEN:
1 Op het einde van de wedstrijd zullen de deelnemers op de kop- en staartpositie de resultaten wegen en op het deelnameformulier noteren. Geassisteerd door de visser.
2 Het bestuur verwerkt vervolgens het uitslagenformulier.

3. WEDSTRIJDDUUR:
1 Er wordt 2,50 uur gevist: 1,50 uur vissen / pauze / 1 uur vissen.
2 In de pauze mag niet worden gevoerd.

4.BEWAREN:
1 Alle met de hengel gevangen vis telt.
Behalve die vissoorten waarvoor op dat moment de gesloten periode geldt. Een gesloten tijd betekent dat je de betreffende vissoort in die periode direct in hetzelfde water moet terugzetten en in die periode ook niet in bezit mag hebben. Een gesloten tijd is dus niet een verbod om op die soort te vissen. Een gesloten tijd is er om de betreffende vissoort te beschermen
2 Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen leefnet of emmer.
3 De gevangen vis, behalve snoek, dient in een leefnet van tenminste 2,5 meter lengte - geheel gestrekt in het water - bewaard worden tijdens de wedstrijd.
4 Snoek wordt direct gewogen en geteld door tenminste een bestuurslid. Deze snoek wordt buiten het wedstrijdparcours weer in het water gezet.
5 Daarnaast zijn alle wettelijke bepalingen van kracht, zoals vastgelegd in het reglement voor de binnenvisserij en/of de visserijwet.

5.AAS EN VOER:
1 Het gebruik van niet natuurlijke aas- en voersoorten, in welke vorm dan ook, is verboden. Vers de vase, vis of een stukje vis aan de haak is eveneens verboden.
2 Daarnaast zijn alle wettelijke bepalingen van kracht, zoals vastgelegd in het reglement voor de binnenvisserij en/of de visserijwet.

6. MATERIAAL:
1 Er wordt gevist met 1 vaste hengel zonder werpinrichting, met 1 haak en met een maximale hengellengte van 9,50 meter. De hengellengte tijdens de jeugdwedstrijden is maximaal 7,5 meter. In alle gevallen moet de dobber de daaronder bevestigde lijn(en) en de belasting kunnen dragen.
2 Men mag ten hoogste èèn reserve hengel of topstuk klaar hebben liggen.
3 (Bij een vrije- en verrassing/kermiswedstrijd vervallen de in het lid 1 en 2 genoemde bepalingen, maar gelet op de plaatselijke vergunning is het niet toegestaan met meer dan èèn hengel gelijk tijdig te vissen.

7.LOTING EN PLAATSEN:
1 Voor vertrek wordt op verzamellocatie nummers getrokken.
2 De nummers worden uitgezet van links naar rechts, beginnend bij nummer 1.


8. ALGEMEEN:
1 Men dient het milieu te respecteren en de visplaats schoon achter te laten. Indien hieraan door de deelnemer niet wordt voldaan volgt diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd.
2 Tenzij anders vermeldt zijn de wedstrijden alleen toegankelijk voor de eigen leden.
3 Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.Noch het bestuur, noch andere medewerkers van de (verenigings)wedstrijden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor aangerichte schade, handelingen en/of nalatigheden van de vissers, voor, tijdens of na de wedstrijden.